CBS
Om vad att tänka på när man skall sälja ett aktiebolag. Ett förfarande som kräver kompetent ekonomisk och juridisk kunskap.